dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
DNA LEDEN VRAGEN OM DUIDELIJKHEID ROND UITGIFTE DUIZENDEN HECTAREN AAN MENNONIETEN - Radio SRS Suriname

DNA LEDEN VRAGEN OM DUIDELIJKHEID ROND UITGIFTE DUIZENDEN HECTAREN AAN MENNONIETEN

19 JAN 2024 - FOTO KWESTIE MENNONIETEN

In de Nationale Assemblee hebben leden om duidelijkheid gevraagd van de regering over de uitgifte van duizenden hectaren aan mennonieten die zich hier komen vestigen, en aan landbouw willen doen. Volgens Het Assembleelid Cheryl Dijksteel van de VHP, gaan er documenten rond dat er plannen zijn om 300.000 tot 400.000 hectare aan grond vrij te maken voor agrarische praktijken. De VHP’er noemde het een zeer ongezonde situatie dat er allerhande documenten worden verspreid. Hierdoor raken veel mensen ongerust.

Men haalt grappen uit met ons”, zegt minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De minister merkt op dat terwijl er een afspraak is gemaakt dat mennonieten zelf grond zullen opkopen voor landbouw, er achtereenvolgens een heleboel grondaanvragen van duizenden hectaren door derden op dezelfde locatie worden ingediend). De minister merkte op dat het hem bekend is dat er een jaar of twee terug toestemming is gegeven aan 50 gezinnen (mennonieten) om naar Suriname te komen voor landbouwdoeleinden. Daarbij was er ook afgesproken dat zij zelf voor hun grond zouden zorg dragen. “En dat niet de overheid daarmee lastiggevallen zou worden. De kwestie van de mennonieten is volgens Sewdien daarom afgelopen woensdag tijdens de RvM-vergadering aan de orde geweest. “Wij hebben daar een besluit genomen om over al deze zaken die te maken hebben met carbon credits, ontbossing in relatie tot agrarische productie en mennonieten, een aparte discussie te voeren. Dat alle deskundigheid bij elkaar gebracht moet worden om daarop een antwoord te vinden”, stelde Sewdien.

NPS-fractieleider Gregory Rusland merkte op dat alle 51 leden van het parlement gezamenlijk een standpunt moeten innemen met betrekking tot de signalen die door Sewdien zijn aangekaart. Hiermee moet er een signaal naar de regering worden gestuurd dat alle aanvragen met betrekking tot dit onderwerp in West-Suriname per direct on-hold worden gezet.Rusland kreeg hierin ondersteuning van NDP-parlementariër Melvin Bouva. “Het land is niet van mennonieten of wie dan ook buiten Suriname. Het land is voor Suriname en voor de Surinamers”, aldus Bouva.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: