dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
GEEN TERREINEN VERSTREKT AAN MENNONIETEN - Radio SRS Suriname

GEEN TERREINEN VERSTREKT AAN MENNONIETEN

22 JAN 2024 - FOTO ITEM GEEN GROND VOOR MENNONIETEN

De ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer,ontkennen dat grond is uitgegeven aan Mennonieten.Tot nu toe heeft ook geen enkele Mennoniet zich in Suriname gevestigd of een vergunning gekregen voor machtiging tot kort verblijf. Dit kwam in de orde bij de beantwoording van vragen door de regering in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling.
Minister Ramdin legde uit dat aan vijftig Mennonieten gezinnen in oktober 2022 toestemming is verleend om zich voor drie jaar te vestigen in Suriname. Hier is nog geen gebruik van gemaakt. Na drie jaar zal een evaluatie plaatsvinden van hun ervaringen en bijdrage aan de economische groei van het land. De Mennonieten en hun vertegenwoordigers hebben altijd aangegeven dat ze alleen willen weten of de regering hen verwelkomt in Suriname. Ze vragen verder geen ‘faciliteiten’ van de regering: geen investeringsmiddelen, geen exportmarkten en geen landbouwgrond. Ze hebben de mogelijkheid om landbouwgronden te huren of te kopen met hun eigen middelen en ze kopen alleen land dat vooraf bestemd is voor landbouw, benadrukte de bewindsman.
Ze hebben geen land in Suriname, geen 220.000 hectare in het Nassau gebergte, niet in Brokopondo omgeving Klaaskreek, noch rond Witagron en Tibiti. De Mennonieten hebben geen aanvraag ingediend voor landbouw- of andere gronden bij LVV of GBB. Hun vertegenwoordiger in Suriname heeft informatie gekregen over de procedures en de vergunningen die nodig zijn om zich hier te vestigen. Er zijn wel Mennonieten geweest voor het voeren van gesprekken en onderzoek.

“Er worden volgens Minister Dinotha Vorswijk honderden tot duizenden grondaanvragen ingediend op het domeinkantoor. Volgens de Minister is er geen beperking voor de oppervlakte van aanvragen. Eenieder is vrij om aan te vragen, maar specifieke aanvragen voor mennonieten heb ik nog niet gezien en ook niet afgehandeld”, zei minister Vorswijk.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: