dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
‘WROKO FOE MEK MONI’ OOK IN BROKOPONDO GELANCEERD - Radio SRS Suriname

‘WROKO FOE MEK MONI’ OOK IN BROKOPONDO GELANCEERD

SAO

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft op zaterdag 20 januari 2023 in het district Brokopondo, het startsein gegeven van het landelijk trainingsproject ‘Wroko Foe Mek Moni’, waarbij minstens 30 personen kosteloos zullen deelnemen aan de vaktrainingen Textiele Werkvormen en Electro-Huisinstallatie. Het project wordt uitgevoerd door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), om personen in de gelegenheid te stellen om een vak te leren met de bedoeling hen zelfredzaam te maken, gezien zij na afronding van de training als werknemer of als micro-ondernemer aan de slag kunnen op de Arbeidsmarkt. De Surinaamse regering heeft SRD 50 miljoen gereserveerd voor dit project met het gegeven dat de SAO in alle districten vaktechnisch kader zal opleiden.

Minister Steven Mac Andrew heeft alvorens de trainingen voor geopend te hebben verklaard de cursisten aangemoedigd om deze kans ten volle te benutten en de trainingen met succes af te ronden. Hij heeft benadrukt dat zij met de kennis en kunde die zij zullen opdoen succes kunnen behalen. Daarbij is van belang dat zij de nodige inzet en discipline tonen wat zal resulteren in succes wanneer zij als werknemer of als micro-ondernemer aan de slag zullen gaan op de arbeidsmarkt. Het project biedt kansen aan personen om economische activiteiten te ontplooien om in eigen levensonderhoud te voorzien uiteraard op lang termijn te kunnen werken naar een succesvolle business. Op lang termijn kunnen zij als micro-ondernemer ook anderen aan een baan helpen. Willen zij succes bereiken dan zullen zij volgens de bewindsman zich volop moeten inzetten, de nodige discipline aan de dag moeten leggen en elkaar moeten motiveren. Het ministerie investeert in hen en verwacht, dat zij zich inzetten om niet alleen een bijdrage te leveren aan hun eigen ontwikkeling, maar ook dat van Suriname.

Joyce Lapar, directeur van de SAO, heeft aangegeven blij te zijn dat de SAO na bijkans 2 jaar wederom ontwikkeling kan helpen bewerkstelligen middels het aanbieden van de vaktrainingen in Brokopondo. De trainingen worden gratis aangeboden en zij verwacht dat de participanten deze gouden kans volop benutten. Bij de vaktraining Textiele Werkvormen wordt bijkans SRD 15000 geïnvesteerd per cursist en voor de vaktraining Electro-Huisinstallatie ongeveer SRD13.500. Lapar heeft de participanten opgeroepen elkaar gedurende de komende 4 maanden van de training te motiveren en zich volop in te zetten voor een succesvolle afronding. Het ministerie en de SAO staan achter ontwikkeling in Brokopondo. Ook Izaak Hill heeft namens de Raad van Bestuur bij de SAO de geslaagden toegesproken en bemoedigd. Hij heeft aangegeven dat zij blij mogen zijn hoogstaande vaktrainingen bij de SAO mogen volgen om met hun behaalde certificaat te werken aan hun verdere ontwikkeling. Aan de cursisten is succes toegewenst.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: