dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
PROJECT LEES-KRACHT MOET LEESONDERWIJS OP BASISSCHOLEN VERSTERKEN - Radio SRS Suriname

PROJECT LEES-KRACHT MOET LEESONDERWIJS OP BASISSCHOLEN VERSTERKEN

PROJECT LEES

Lezen is een van de voornaamste vaardigheden in het basisonderwijs. Er is geconstateerd dat leerlingen van de leerjaren 2 tot en met 8 onvoldoende lezen of begrijpend lezen onvoldoende onder de knie hebben. In dit kader is op 26 februari 2024 het professionaliseringsprogramma “LEES-KRACHT: Leerkrachten Educatief Enthousiast Samenwerken voor krachtig leesonderwijs in Suriname” gelanceerd. Hierbij werkt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) samen met de Research Unit Logopedie (RUL) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), ondersteund door Thomas More University of Applied Sciences, en het UNICEF die technische en financiële steun biedt.
Het doel van dit programma is het optrekken van het leesniveau op het basisonderwijs. Gittan Ondunk, trekker van dit project, deelt mee dat LEES-KRACHT” voorlopig in Paramaribo, Brokopondo en Nickerie zal worden uitgevoerd. Leesdidaktiek wordt thans nog niet behandeld op de verschillende pedagogische instituten en moeten leerkrachten bijgeschoold worden. Leerkrachten zullen middels onlinemodules praktische tools aangereikt krijgen, die dan in de klas moeten worden toegepast. De leerkrachten zullen hierna hun ervaringen delen over de applicatie van de tools in de verschillende praktijksituaties. De onlinelessen zullen eind maart 2024 worden gelanceerd. Het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en andere pedagogische instituten worden ook in dit programma betrokken.
Volgens OWC-minister Henry Ori is wereldwijd het niveau van het basisonderwijs sterk gedaald als gevolg van covid-19. Er zal eraan gewerkt worden om basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen weer op niveau te brengen. De afleiding die mobieltjes en tablets met zich meebrengen, zijn volgens de bewindsman een uitdaging voor het bevorderen van het leesgedrag, en moet het bibliotheekwezen worden ondersteund. “Begrijpend lezen is heel belangrijk voor de vervolgopleiding”, aldus minister Ori.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: