dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
GROENE INFRASTRUCTUUR VOOR DUURZAAM TRANSPORT IN SURINAME - Radio SRS Suriname

GROENE INFRASTRUCTUUR VOOR DUURZAAM TRANSPORT IN SURINAME

INFRA

Op donderdag 28 maart jl. vond de eerste stakeholder consultatie (inceptieworkshop) plaats van het innovatief project “Groene Infrastructuur voor Duurzaam Transport in Suriname” (GRID). Dit initiatief beoogt om in Suriname de transport en infrastructuur op een duurzame en innovatieve wijze te ontwikkelen, met als doel het beschermen van onze kwetsbare kust- en mariene ecosystemen.

Binnen het GRID-project, welke gefinancierd wordt door het Global Environment Facility (GEF), zal er een studie worden uitgevoerd voor de ontwikkeling van duurzame en groene infrastructuur in het kustgebied in het bijzonder gericht op het aanleggen van onder andere havenfaciliteiten en diensten ten behoeve van in opkomst zijnde ontwikkelingen in de maritieme zones waaronder olie en gas.

De studie zal zich richten op:

  1. Het verkrijgen van inzichten van het mariene ecosysteem d.w.z. het verzamelen van: – batrimetrische informatie langs de kust (informatie over de diepte van wateren);- het verkrijgen van hoge resolutie kaarten van de kust;- het verzamelen van data en het modelleren van rivierstromingen.
  2. Inventariseren en ontwerpen van duurzame en veerkrachtige scenario`s voor het beschermen van de kust en mariene ecosystemen tegen veranderde rivierstromingen veroorzaakt door infrastructurele ontwikkelingen en de effecten van klimaatsverandering.
  3. Gebaseerd op het bovenstaande zal er een mariene ruimtelijke ontwikkelingsstrategie worden ontwikkeld.
  4. Het opzetten en implementeren van monitoringssystemen om de toepassing van de acties binnen het mariene ruimtelijk ontwikkelingsplan te garanderen.
  5. Het opzetten en implementeren van communicatiestrategieën met als doel een geïntegreerde aanpak.

Verwachte resultaten:

– Minimale invloeden van de ontwikkelingen langs de kust en op zee op de biodiversiteit en ecosystemen;

– Breed gedragen besluitvormingen met betrekking tot de mariene ruimtelijke ontwikkelingsstrategie;

– Het handhaven van een groene ontwikkelingsstrategie.

Het GRID-project maakt deel uit van een bredere wereldwijde inspanning om duurzame transport en infrastructuursystemen te bevorderen. Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) in samenwerking met het World Wildlife Fund (WWF) Guianas zal het project uitvoeren. Hierbij zullen belangrijke stakeholders zoals het Ministerie van Openbare Werken, Havenbeheer, de MAS, het bedrijfsleven en anderen worden geconsulteerd.

Mevrouw Vanuessa Gefferie, Directeur Algemeen Beheer en Financiële Zaken van ROM, benadrukte het belang van het project voor de bescherming van de unieke biodiversiteit van Suriname. Zij stelde dat het GRID-project een belangrijke stap is in de richting van een duurzame ontwikkeling van de transport en infrastructuur in Suriname, waarbij de kwetsbare kust- en mariene ecosystemen zoveel mogelijk worden beschermd.

Minister Marciano Dasai van ROM stelde dat het project een belangrijke bijdrage zal leveren aan o.a. de ruimtelijke-, economische- en sociale ontwikkeling van Suriname, waarbij tegelijkertijd de natuurlijke rijkdommen van het land worden behouden en beschermd. Hij benadrukte de noodzaak voor een zorgvuldige afweging van de belangen van alle stakeholders.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken benadrukte, dat het GRID-project een innovatieve aanpak biedt voor de ontwikkeling van transport en infrastructuur en legde de nadruk op de noodzaak voor een betere afweging van de keuzes die we maken bij de ontwikkeling van infrastructuur, waarbij de invloed op het milieu een belangrijke rol speelt.

David Singh, Directeur van WWF-Guianas, riep op tot samenwerking van alle stakeholders om het project tot een succes te maken. Hij benadrukte dat het GRID-project een unieke kans is om de Surinaamse transport en infrastructuur op een innovatieve wijze te moderniseren en tegelijkertijd de natuurlijke rijkdommen van het land te behouden en te beschermen.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: