dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
PRESIDENT HEEFT LUISTEREND OOR VOOR VAKBEWEGING - Radio SRS Suriname

PRESIDENT HEEFT LUISTEREND OOR VOOR VAKBEWEGING

90c63375-be5e-b930-4531-a0da7d188fe3

President Chan Santokhi zegt in zijn 1 mei boodschap een luisterend oor te hebben voor de vakbeweging. Over de verhoogde stroomtarieven blijft de regering in overleg met de vakbeweging en het bedrijfsleven. Hij staat stil bij de offers die de samenleving heeft gebracht om de economie te hervormen. Het staatshoofd spreekt zijn waardering uit voor de toewijding van de arbeidersklasse.

Santokhi staat stil bij de cruciale rol van loontrekkers in de economie, vooral gezien de economische uitdagingen waar het land doorheen gaat. “Bij deze gelegenheid benadruk ik graag de toewijding en bijdrage van loontrekkers aan onze economie”. De regeringsleider blikt terug op een periode van economische neergang die vooral loontrekkers had getroffen, gepaard met een dalende koopkracht en trage loonstijgingen. Ondanks deze moeilijkheden bleven de arbeiders standvastig hun werk doen, hun gezinnen ondersteunen en bijdragen aan de veerkracht van het land.

“U heeft ondanks alles er niet voor gekozen om uw land te verlaten. Uw toewijding verdient onze diepste waardering.” President Santokhi prijst de toewijding en vastberadenheid van de loontrekkers en hun vakorganisaties. “Hun vastberadenheid om ons land uit de economische uitdagingen te helpen is bewonderenswaardig.” Hij erkent tevens de hoge sociale prijs die loontrekkers hebben betaald als gevolg van de noodzakelijke hervormingsmaatregelen voor economisch herstel.

De regering is zich volgens de president volledig bewust van deze offers en streeft naar een rechtvaardig en welvarend Suriname voor alle burgers. “We bevinden ons in de laatste fase van ons herstelprogramma, waaronder de afbouw van subsidies op elektriciteit die gepaard gaat met tariefverhogingen voor bedrijven en huishoudens.” Hoewel deze maatregelen volgens Santokhi gevoelens van bezorgdheid kunnen opwekken zijn ze essentieel voor de economische stabiliteit en de toekomst van ons land.

“De nieuwe rekeningen zijn relatief hoog. Dit heeft gevoelens van boosheid, frustratie of teleurstelling opgewekt. Maar wij zullen de loontrekkers met een huishoudelijk verbruik tot en met 900 kWh per maand ondersteunen met een tegemoetkoming”. Het gaat om subjectsubsidie tot een bedrag van ongeveer SRD 400, afhankelijk van het stroomverbruik. Het staatshoofd laat verder ook doorschemeren dat kleine en middelgrote ondernemingen in aanmerking zullen komen voor ondersteuning. Op basis van goed overleg zal er door de belastingdienst ook belastingkorting worden gegeven op niet-huishoudelijk verbruik. De president geeft aan dat de regering een luisterend oor heeft voor de vakbeweging.

Dinsdag is een breedvoerig overleg geweest met een collectief van de vakbeweging over de aangepaste energietarieven en koopkrachtversterking. “Samen willen wij zoeken naar een gemeenschappelijke basis om te zorgen dat er verbetering komt voor de arbeidende klasse voor wat betreft hun inkomsten en hun koopkracht.”

Het algemeen minimum uurloon is per 1 april 2024 verhoogd van SRD 35 naar SRD 49,12. President Santokhi beseft dat dit bedrag misschien niet voldoende is. “Het is wel wat onze economie nu aankan. Voor een betere compensatie adviseren wij aan minimumloonverdieners om hun vaardigheden en kwalificaties te verbeteren.”

Het staatshoofd merkt op dat de huidige economische trends een positieve impact kunnen hebben. De toename van internationale reserves, de verwachte successen in de olie- en gassector, de dalende inflatie, de herordening van zowel de goud- als houtsector en de interesse van investeerders in ons land zijn enkele voorbeelden.

De president roept zowel werkgevers als werknemers op tot solidariteit en samenwerking met de overheid om gezamenlijk te werken aan een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt waarin de belangen van eenieder worden behartigd.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: