dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
STAKEHOLDERSOVERLEG ZELFMOORD EN ZELFBESCHADIGING IN SURINAME - Radio SRS Suriname

STAKEHOLDERSOVERLEG ZELFMOORD EN ZELFBESCHADIGING IN SURINAME

ZELFMOORD

Volgens de Pan Amerikaanse Health Organization (PAHO) en de World Health Organization (WHO) bedroeg het zelfmoordcijfer in het jaar 2019 25,9 per 100.000 in Suriname, het tweede hoogste percentage in de regio. Het hoogste aantal zelfmoorddoden vond plaats in de leeftijdscategorie 30-34 jaar, waarvan 68 % door middel van zelfvergiftiging.  In kader hiervan heeft er op 21 mei 2024 een stakeholdersmeeting plaatsgevonden te Courtyard Marriott. Aan dit overleg hebben de directeur van Volksgezondheid: Drs. Rakesh Gajadhar Sukul MSPH, de vertegenwoordiger van de PAHO/WHO: Dr. Yafflo Ouattara en andere stakeholders deelgenomen.

Het doel van deze stakeholdersmeeting is om informatie van diverse belanghebbenden met betrekking tot zelfmoord in Suriname te verzamelen om te komen tot een landelijke planning voor zelfmoordpreventie die in lijn staat met de LIVE-LIFE interventies.

Volgens de vertegenwoordiger van de PAHO/WHO, Dr. Yafflo Ouattara begint de aanpak van suïcidaal gedrag met het identificeren van risco- en beschermende factoren. “The challenge is real, and action must be taken from this meeting”. Hij is dankbaar dat het ministie van Volksgezondheid toegewijd is aan het reduceren van de zelfmoordcijfers. De PAHO/WHO heeft het ministerie van Volksgezondheid technische en financiële ondersteuning verleend om een situatieanalyse van zelfbeschadiging en zelfmoord uit te voeren, zodat er niet alleen meer inzicht verkregen kan worden over de LIVE LIFE interventies die geïmplementeerd dienen te worden maar ook meer toezicht komt op zelfbeschadiging en zelfmoord.  De vertegenwoordiger is tevreden met de opkomst en diversiteit van stakeholders die hebben geparticipeerd aan deze meeting.

De directeur van Volksgezondheid benadrukte dat het niet makkelijk is om beleid uit te stippelen maar is ervan overtuigd dat deze meeting bij zal dragen aan het identificeren van alle uitdagingen, zodat er gericht gewerkt kan worden aan een verbeterplan voor dit vraagstuk. “Langzaam maar zeker zullen wij samen stappen maken om de samenleving te behoeden van meer zelfmoorddodingen” aldus Drs. R. Gajadar Sukul MSPH.

Middels het verzorgen van trainingen voor gezondheidswerkers is er gewerkt aan capaciteitsversterking van eerstelijnsgezondheidswerkers. De training legde de focus op het voorkomen van zelfbeschadiging/zelfmoord, de negatieve impact van stigmatisering bij het zoeken naar hulp, de waarschuwingssignalen en de rol van het creëren van bewustwording bij de preventie van zelfbeschadiging/zelfmoord. Tevens zijn er ook gezondheidsprofessionals getraind, waarvan sommigen zich bezighouden met het verzamelen van data voor de implementatie van een surveillancesysteem voor zelfbeschadiging.

Het ministerie heeft computers gedoneerd gekregen die gebruikt zullen worden voor het routinematig verzamelen van data. Tevens is er een technische werkgroep voor zelfmoordpreventie is opgericht.

Tijdens dit overleg hebben diverse stakeholders deelgenomen die werken binnen de gezondheidszorg en dienstverleners buiten de gezondheidszorg waaronder maatschappelijkwerkers, de Inter religieuze Raad en buurtorganisaties.

 

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: