dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
VERPLICHTE REGISTRATIE AMBTENAREN HAD GEEN RECHTSKRACHT - Radio SRS Suriname

VERPLICHTE REGISTRATIE AMBTENAREN HAD GEEN RECHTSKRACHT

IMG_9295

Een ambtenaar en de Werknemers Organisatie van Openbare Werken (WOOW) hebben een kortgedingzaak tegen de Staat/ministerie van Openbare Werken over de verplichte registratie van ambtenaren, gewonnen. Het komt erop neer dat de rechter de verplichte landsdienaren registratie in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 28 februari 2023, als onrechtmatig heeft aangemerkt en dat al de maatregelen die getroffen zijn tegen desbetreffende werknemers -zoals stoppen van het salaris- opgeschort zijn. De registratie heeft pas op 28 juni 2023 een wettelijke basis gehad toen de Personeelswet is aangepast.

Bondsvoorzitter Michael Sallons en raadsvrouw Aashna Kanhai zijn op een persconferentie in Sabor de Lori, ingegaan op het vonnis. De bond en de werknemer hebben Openbare Werken op 15 mei naar de rechter gesleept. Zij eisten onder andere dat de maatregelen die genomen zijn tegen ambtenaren die zich wel of niet hadden geregistreerd -niet iedereen kon registreren- tussen 1 oktober 2022 tot en met 28 februari 2023, opgeschort worden, totdat over de rechtmatigheid van deze registraties in bodemprocedure was beslist. De Staat heeft gesteld dat de wet met terugwerkende kracht kan worden toegepast. Die stelling en het verzoek om de uitspraak langer aan te houden, zijn afgewezen. Het vonnis is in het voordeel van de werknemer en de bond op 21 juni uitgesproken.

“We zijn niet tegen een registratie van landsdienaren,” benadrukt Sallons. “Maar voer het volgens de wet en regels uit die zijn opgenomen in de Personeelswet. We zijn er voorstander van dat als mensen niet werken, ze niet uitbetaald moeten worden. Dat staat als een paal boven water. Maar wat ook als een paal boven water staat is dat mensen die door veranderde beleidsinzichten thuis zijn gezet, wel normaal betaald moeten worden. Politiek… het is niet die mensen hun schuld dat ze niet naar het werk kunnen gaan en voor presentie kunnen tekenen.”

Advocaat Kanhai licht toe: “De rechter geeft aan dat de registratieperioden en de opgelegde straffen onrechtmatig zijn. Omdat op het moment dat de landsdienarenregistratie werd uitgevoerd, er geen enkele wettelijke grondslag was. De verandering van de Personeelswet waarin de periodieke landsdienarenregistratie is opgenomen, is van juni 2023. De rechter heeft met zoveel woorden aangegeven dat het vanaf die datum van kracht is.”

Ze vervolgt: “Frappant was, dat bij de comparitie van partijen de vertegenwoordiger van de Staat heeft aangeven dat de registratie terugwerkende kracht heeft. Terwijl in Suriname wetten geen terugwerkende kracht hebben, nooit niet. De rechter heeft benadrukt dat de wijziging van kracht is vanaf juni 2023. Dus alle periodes die te maken hebben met de verplichte registratie tussen oktober 2022 tot januari 2023, hebben geen wettelijke grondslag.”

Kanhai geeft aan dat “alle rechtsgevolgen voortvloeiende uit die landsdienaren registraties” dus ook die aanzeggingen tot verweer en die rondzendbrief, door de rechter zijn opgeschort. Ze voegt eraan toe: “Die ene ambtenaar die een beschikking had gehad waarin hem zelf een tuchtstraf was opgelegd van stopzetting salaris, die hele beschikking is integraal opgeschort. Die tuchtstraf is dus nihil en die meneer moet zijn salaris krijgen.”

De bond gaat nu weer naar de rechter stappen. Kanhai: “Als de werkgever te laat is met het betalen van het salaris, dan is die werkgever een vertragingsrente verschuldigd. En nu, al die mensen die bij Openbare Werken hebben gewerkt en een beschikking hebben gehad met die tuchtstraf stopzetting salaris, die gaan nu de vordering instellen voor die 50 procent vertragingsrente, 50 procent want dat zegt de wet.”

De rechter heeft ook aangegeven dat de volgorde voor het straffen van plichtverzuim niet is gevolgd. De regels om de registratie te doen moeten in een Staatsbesluit zijn vastgesteld, maar die bestaat niet. Kanhai: “Kortom, We zijn blij met het kortgedingvonnis, maar we zijn nog niet zover omdat het een opschortende werking heeft. In kortgeding kan men geen definitieve voorzieningen vorderen dus is in deze een opschortende werking gegeven. En alle mensen die de tuchtstraffen opgelegd hebben gekregen… ik neem aan dat de Staat het vonnis niet naast zich zal neerleggen.”

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: