dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
MINISTER ORI: “HERKANSINGS- EN AANDACHTSSCHOLEN VOOR ALLE LEERLINGEN DIE HET NODIG HEBBEN” - Radio SRS Suriname

MINISTER ORI: “HERKANSINGS- EN AANDACHTSSCHOLEN VOOR ALLE LEERLINGEN DIE HET NODIG HEBBEN”

minister-Ori-Suriname

Om de leerachterstanden terug te dringen, is vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) besloten herkansings- en aandachtsscholen in te stellen. Dit houdt in dat overal landelijk centraal gelegen scholen van 26 augustus tot 20 september 2024 in gebruik worden genomen als scholen waar leerlingen vrijblijvend extra begeleiding zullen krijgen. Dit initiatief is bedoeld om leerlingen met opgelopen leerachterstanden, met name in lezen, schrijven en rekenen, bij te scholen en op niveau te brengen. In een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname vertellen OWC-Minister Henry Ori en Helima Poese, directeur Algemeen Vormend Onderwijs, over de aanpak hierbij.
Het ministerie introduceert twee belangrijke instrumenten om leerachterstanden in te lopen: herkansingsscholen en aandachtsscholen. Herkansingsscholen bieden leerlingen die op het randje van overgaan staan extra mogelijkheden om toch over te gaan naar het volgende leerjaar. Aandachtsscholen daarentegen richten zich specifiek op leerlingen met significante leerachterstanden, waarbij het accent ligt op het verhogen van het leerniveau.

Directeur Helima Poese benadrukt dat leerlingen voor deze programma’s worden geselecteerd op basis van advies van hun klassenleerkracht, rekening houdend met de overgangsnormen. In samenwerking met deskundige leerkrachten zullen leerlingen individueel of in groepen begeleid worden om hun achterstanden in te halen. Bij de herkansingsscholen wordt het kind bijgeschoold met leerstof van het vak waar het kind het laagst heeft gescoord, gericht op de leerstof van het derde kwartaal. Ze krijgen dan weer een toets op 2 en 3 september.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: