dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
Publieke actoren geïnformeerd over prioriteiten CFATF-evaluatierapport en vervolgstappen - Radio SRS Suriname

Publieke actoren geïnformeerd over prioriteiten CFATF-evaluatierapport en vervolgstappen

Baidjnath-Panday-Roy

Actoren uit de publieke sector zijn geïnformeerd over de prioriteiten in Surinames Mutual Evaluation Report (MER) van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Het gaat om actiepunten c.q. aanbevelingen, waaraan invulling zal moeten worden gegeven om te voorkomen dat Suriname door de overkoepelende Financial Action Task Force (FATF) geblacklist wordt.
De meeting werd georganiseerd door de Project Implementatie Unit van het Anti-Money Laundering Programma (AML-PIU).
AML-PIU-coördinator mr. Roy Baidjnath Panday geeft aan dat het gaat om stakeholders, voornamelijk ministers die een directe verantwoordelijkheid hebben in het adresseren van vraagstukken die van belang zijn om hiaten in het Surinaamse wetgevingssysteem weg te werken.
Tot deze stakeholders behoren eveneens de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het Openbaar Ministerie (OM).

Onder de aanwezigen bevonden zich de ministers Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ).

De CBvS werd vertegenwoordigd door haar vicegovernor Rakesh Adhin, die tevens directeur is van het directoraat Kredietwezen CBvS. Zij werden geïnformeerd over vraagstukken inzake de aanpak van money laundering en terrorismefinanciering en de prioriteiten die aan de hand van het CFATF/MER voor 2023 zijn opgesteld.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: