dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
ER KOMT EEN EVALUATIE VAN DE ONDERWIJSVERNIEUWINGEN. - Radio SRS Suriname

ER KOMT EEN EVALUATIE VAN DE ONDERWIJSVERNIEUWINGEN.

Ministers-Henry-Ori-en-Marciano-Dasai

Minister Henry Ori die sinds de vorige week de scepter zwaait op dit departement zegt voorstander te zijn van het  leeringsgeoriënteerdsysteem dat door minister Marie Levens is geïntroduceerd. Echter, zal die toch worden onderworpen aan een evaluatie waarbij de inzichten vanuit het onderwijsveld zullen worden meegenomen.

In DNA zijn er ook over de ingezette onderwijsvernieuwingen vragen gesteld in DNA. Zo wilde het DNA lid Melvin Bouva weten of dezelfde voet door zal gaan met de vernieuwingen die door zijn voorganger zijn ingezet.

Bij dit leerling georiënteerd systeem dat ook al enige tijd in andere landen in de regio wordt gehanteerd vindt er een doorstroming plaats van leerlingen.

Minister Ori geeft aan dat het Surinaamse onderwijs altijd bekend is geweest het systeem waarbij het afronden van leerstof in een bepaalde periode doorslaggevend is geweest.Op grond van de behaalde cijfers ging het kind over of moest die de klas over doen. Nu is het dat er een rapport wordt opgemaakt van de leerling waarbij de leerling ongeacht het cijfer toch doorgaat naar de volgende klas. Er wordt in de huidige vorm meer gelet op de competenties van het kind. Het examen in de zesde klassen, nu groep acht komen te vervallen en gebeurd dat nu pas in het 2de leerjaar van de benedenbouw van het VOJ onderwijs.

In het afgelopen jaar is veelal gebleken dat vooral leerkrachten niet weten hoe er in de praktijk moet worden omgegaan met de nieuwe situatie. Dit omdat elk leerjaar zijn eigen leerstof moet afwerken en er theoretisch geen ruimte overblijft om bij de doorstroming naar de volgende klas de leerstof van de vorige klas weer te kunnen behandelen.
De minister zegt op de hoogte te zijn van deze opmerkingen, daarom dat de evaluatie zo gauw mogelijk zal worden gehouden
Minister Ori zegt er haast mee te zullen maken daar het voor het komende leerjaar het duidelijk moet zijn welke richting we zullen opgaan met deze onderwijs vernieuwingen.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: