dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
Suriname toegetreden tot OAS-conventie voor oudere personen - Radio SRS Suriname

Suriname toegetreden tot OAS-conventie voor oudere personen

2023.05.09 BIBIS - OAS Conventie oudere personen_02

De Permanente Vertegenwoordiger van Suriname bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), ambassadeur Marten Schalkwijk, heeft namens de regering van Suriname het instrument van toetreding tot de OAS-conventie voor oudere personen overhandigd. De overhandiging vond plaats op maandag 8 mei 2023 bij Luis Almagro, Secretaris-Generaal van de OAS.
De aanname van de Inter-Amerikaanse conventie voor bescherming van de mensenrechten van oudere personen was in 2015. Daarna trad in 2017 de conventie in werking maar kon slechts volledig worden uitgevoerd nadat 10 landen zich hieraan hadden gecommitteerd. Suriname is het elfde land en het eerste Caricom-land dat toetreedt tot deze conventie.
Ambassadeur Schalkwijk gaf bij die gelegenheid aan dat de Conventie een belangrijk document is. “Het getuigt niet alleen van erkenning van de bijdrage die ouderen hebben geleverd aan hun samenleving, maar bovenal dat oudere personen even waardevol zijn als alle andere personen in de samenleving” zei hij. De ambassadeur benadrukte dat de Surinaamse regering haar ouderen waardeert en laat dat ook zien door toe te treden tot de Conventie. “Zij weet dat dit meer verantwoordelijkheid met zich meebrengt, maar is bereid deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dit zal gebeuren in consultatie met en participatie van de ouderen en hun organisaties”, gaf de ambassadeur aan.
“Wij behoren de vergrijzing van de samenleving vanuit diverse invalshoeken te bekijken”, benadrukte de ambassadeur. “In positieve zin betekent het dat er waardevolle vaardigheden en ervaring langer beschikbaar zijn, en wellicht ook meer wijsheid. Ouderen zijn een belangrijke economische factor en dragen culturele en andere waarden over aan jongere generaties. Aan de andere kant ontstaat er meer druk op de gezondheidszorg en andere vormen van zorg”, gaf de ambassadeur verder toe.
De conventie wil stimuleren dat de samenleving zich moet aanpassen aan een grotere aanwezigheid van ouderen. Het betekent ook dat dit in het overheidsbeleid zichtbaar moet worden. Het gaat om beleid dat gericht moet zijn op inclusiviteit, participatie en integratie van de ouderen. Er behoren wetten en programma’s te komen ter preventie van misbruik, verwaarlozing, verstoting, slechte behandeling en geweld tegen ouderen.
Secretaris Generaal Almagro was zeer blij met de toetreding van Suriname. Hij benadrukte de positieve rol die oudere personen in de samenleving nog kunnen spelen en dat die rol beschermd moet worden. Daarnaast gaf hij aan dat ouderen helaas ook verarmen en dienen zij ook in die situatie beschermd te worden. “Personen leven tegenwoordig veel langer en moeten dit tot in hun tachtiger en negentiger jaren op een waardige manier kunnen doen. De samenleving moet niet voor hen bepalen wat ze wel en niet mogen. Er is daarom bescherming van hun mensenrechten nodig”, gaf de Secretaris-Generaal aan. De OAS zal binnenkort contact opnemen met de landen die toegetreden zijn, zodat de Conventie verder geoperationaliseerd kan worden.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: