dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
AWJ-kinderrechtenprogramma succesvol afgewikkeld - Radio SRS Suriname

AWJ-kinderrechtenprogramma succesvol afgewikkeld

Foto Kinderen van Moengo pleiten voor bescherming tegen kindermishandeling in het kader van het project “Kinderrechten” van het ministerie van AWJ.

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft het project ‘Kinderrechten ‘op zaterdag 13 mei 2023 succesvol afgesloten in het district Marowijne, nadat verschillende districten in de afgelopen maanden zijn aangedaan. Dit project hield in: de samenleving, in het bijzonder kinderen en jeugdigen, bekend te maken met het ‘Internationaal verdrag over de Rechten van het Kind’ Het project werd gefinancierd door United Nations International Childrens Fund (UNICEF).
Kinderen zijn afhankelijk van volwassenen en dat maakt hen kwetsbaar. Zo kunnen kinderen zichzelf nog niet goed verdedigen of beschermen. Daardoor zijn ze kwetsbaarder voor mishandeling of uitbuiting. Omdat kinderen nog in ontwikkeling zijn en daarbij afhankelijk zijn van de liefde, zorg en aandacht van volwassenen is het goed dat er kinderrechten zijn. Deze kinderrechten zijn minimum eisen waaraan voldaan dient te worden in de omgang met kinderen. Suriname heeft dit verdrag ondertekend en is daarom verplicht erop toe te zien dat de rechten van kinderen worden nageleefd en beschermd. Door middel van voorlichtingssessies, rollenspel, creatieve expressie, en expo’s, heeft het ministerie met succes de doelgroep bekend gemaakt met haar rechten. De kick-off van dit project vond plaats in januari 2023 middels een mini-informatiebeurs op het terrein van Peperpot Natuur Park in het district Commewijne. Dit project werd getrokken door het onderdirectoraat Jeugdcentra.
Bij de afsluitingsactiviteit in Moengo is de focus gelegd op hygiëne, de gevolgen van alcohol & drugsgebruik onder jongeren alsook kindermishandeling. De goed opgekomen kinderen onder begeleiding van hun leerkrachten, hebben op speelse en luchtige wijze gepleit voor hun rechten en aandacht gevraagd voor dringende issues waarmee ze dealen. In de voorlichtingssessie hebben ze informatie gekregen van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), de Nationale Antidrugsraad (NAR) en het onderdirectoraat Jeugdcentra over de onderwerpen die op de agenda stonden.
Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken, heeft bij deze gelegenheid aangegeven dat het project als succesvol beschouwd mag worden. Er is informatie overgedragen over de rechten van het kind. De kinderen hebben landelijk actief geparticipeerd en hebben middels creatieve expressie hun gevoelens tot uiting kunnen brengen. Dit project had volgens haar twee kanten. Afgezien van het feit dat de doelgroep werd bekend gemaakt met haar rechten, heeft het ministerie bij deze gelegenheden op zijn beurt inzicht gekregen in issues en uitdagingen waarmee de jeugd te kampen heeft. Hierdoor kan het ministerie volgens Mangroe gerichter actie ondernemen in het belang voor de jeugd. Ze verwacht dat het project zal resulteren in betere bescherming van kinderen tegen geweld, misbruik en onrecht. De directeur heeft haar dank uitgebracht aan UNICEF en andere actoren die hebben bijgedragen tot het succes van dit project

Sandhya Soekhoe-Hanoeman, vertegenwoordiger van UNICEF in Suriname, benadrukte dat UNICEF wereldwijd samenwerkt met regeringen in het belang van het kind en voor het waarborgen van kinderrechten. Dat doet UNICEF ook in Suriname. Ze heeft toegezegd dat het ministerie kan blijven rekenen op UNICEF voor wat betreft programma’s die tot doel hebben waarborging van de kinderrechten. Buurtmanager van Moengo, Clerence Sedoc, hoopt dat dit project zal leiden tot bewustwording over de rechten van het kind in Moengo en dat bedreigingen voor de ontwikkeling van de jeugd zullen verminderen door actief bezig te zijn met de vorming van de jeugd.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: