dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
AWJ en I-Speak streven naar actieve jeugdparticipatie in Suriname - Radio SRS Suriname

AWJ en I-Speak streven naar actieve jeugdparticipatie in Suriname

Foto 17 mei 2023

Minister Steven Mac Andrew van AWJ heeft op dinsdag 16 mei 2023 een afvaardiging van het bestuur van de jongerenorganisatie I-Speak ontvangen voor kennismaking. De organisatie bevordert middels onder andere jeugdparticipatie zelfstandigheid onder jongeren. Aan de minister en de directie van Jeugdzaken werd middels een presentatie inzicht verschaft in hun activiteiten. Uit de presentatie is gebleken dat in de maand augustus de organisatie een jeugdcongres zal organiseren in verband met de Internationale Dag van de Jeugd op 12 augustus 2023. Aan de minister werd gevraagd dat het ministerie zijn ondersteuning geeft aan dit congres. De minister heeft na de presentatie zijn tevredenheid uitgesproken over de toegewijde vlijt en geestdrift van de organisatie in het streven naar jeugdparticipatie.

Het streven van I-Speak komt volgens de bewindsman overeen met het streven van het ministerie naar jongerenparticipatie. Hij maakt zich als minister sterk voor jeugd inspraak waarbij jongeren zelf aangeven wat de issues en uitdagingen zijn in hun streven naar volwaardige participatie in de maatschappij. Dit kan volgens hem resulteren in het aanscherpen van het jeugdbeleid. Tegen deze achtergrond noemde hij het nieuwe inspraakorgaan op bestuurlijk niveau, de Jeugdraad Suriname dat in het leven is geroepen voor jongeren in het geheel land. De gekozen jeugdvertegenwoordigers zullen volgens Mac Andrew daadwerkelijk in contact moeten treden met jongeren over het gehele land, waardoor op een effectieve wijze de jongerenparticipatie kan geschieden, wat uiteindelijk ten goede moet komen aan het welzijn van alle jongeren in ons land. De gekozen leden van de raad zullen volgens hem daarom werkgebieden en ressorten toegewezen krijgen. Daarbij zullen ze daadwerkelijk in het veld moeten gaan om input van de doelgroep te krijgen. De minister benadrukt dat het hierbij zal gaan om een wederzijdse informatiestroom, want ook de gekozen leden zullen de jongeren regelmatig moeten informeren over de verrichtingen van de raad. De verkiezing van de Jeugdraad Suriname vindt plaats op 1 juni 2023. Landelijk dingen 62 jongeren mee naar een van de 29 plekken in deze raad.

Volgens de minister vereist Jeugdparticipatie ook goede samenwerking en regelmatige dialoog met jongerenorganisaties en overige stakeholders. Hiertoe zijn jeugdcongressen een goed forum om met elkaar van gedachten te wisselen vindt hij. Hij is daarom ontvankelijk voor samenwerkingsverbanden met alle stakeholders die dit doel nastreven. Voor het aankomend jongerencongres van I-Speak zal hij de leden van de Jeugdraad en de CARICOM-Jeugdambassadeurs met hun jeugdkorpsen mobiliseren aanwezig te zijn om met hun leeftijdgenoten in dialoog te treden. Binnen het ministerie zal worden nagegaan hoe een bijdrage kan worden geleverd aan het bedoeld congres en overige activiteiten van I-Speak. Jeugd inspraak is volgens Mac Andrew een voorwaarde voor het behalen van de doelen die worden nagestreefd met het Jeugdprofiel en het concept Youth POWER.

Volgens Meredith Kelibi-Misiedjan, voorzitter van I-Speak, wenst haar organisatie met het congres een forum te bieden aan jongeren om met elkaar van gedachten te wisselen over aangelegenheden die betrekking hebben op de jeugd. De gedachtewisseling op het congres moet volgens haar uiteindelijk resulteren in concrete en werkbare voorstellen die in de vorm van een beleidsdocument aan de minister van AWJ zal worden aangeboden met de bedoeling het jeugdbeleid aan te scherpen. Bij de bespreking waren ook aanwezig: Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken, Mitesh Bhaggoe, interim-directeur Nationale Jeugd Aangelegenheden (NJA) en Petra Lagadeau, penningmeester van I-speak.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: