dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
Minister Mac Andrew ontvangt onderzoeksresultaten over obstakels voor vrouwelijke ondernemers - Radio SRS Suriname

Minister Mac Andrew ontvangt onderzoeksresultaten over obstakels voor vrouwelijke ondernemers

Foto onderzoeksresultaten over obstakels voor vrouwelijke ondernemers

Minister Steven Mac Andrew van AWJ, heeft het rapport over het onderzoek naar de obstakels bij het opzetten van micro- en kleine ondernemingen door vrouwen, op dinsdag 16 mei 2023, officieel in ontvangst mogen nemen uit handen van het hoofd van de afdeling Arbeidsmarktontwikkeling, Shoblinadebie Chotkan-Somai. Het rapport is in de maand maart reeds gepresenteerd aan stakeholders, maar de minister kon bij die gelegenheid er niet aanwezig zijn door andere dringende verplichtingen. De onderzoekers zijn staffunctionarissen van de afdeling Arbeidsmarktontwikkeling van het ministerie. Het onderzoek was noodzakelijk voor het ministerie om gericht beleid te kunnen maken ter bevordering van duurzaam ondernemerschap onder alle Surinamers, maar in het bijzonder onder vrouwen. De overhandiging van het rapport ging gepaard met een presentatie van de bevindingen van het onderzoek.

In een notendop komt de conclusie van het onderzoek erop neer dat er geen of geringe toegang is voor vrouwen tot kredietfaciliteiten om een micro-onderneming op te zetten. Als de grootste oorzaak voor de geringe toegang tot de kredietfaciliteiten voor vrouwen, bleek het hebben van onvoldoende informatie over kredietfaciliteiten. Een ander obstakel bleek te zijn het ontbreken van onvoldoende middelen (gebouw, geld, enz.) voor het opzetten van een onderneming. Uit statistieken van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is verder gebleken hoe vrouwen verre weg in de minderheid zijn ten opzichte van mannen op het vlak van ondernemerschap. Uit de cijfers blijkt dat slechts 25 procent (25%) van de vrouwen in het ondernemerschap is. In het 23 pagina’s tellende rapport worden de resultaten van het onderzoek middels tabellen weergegeven. Een algemene conclusie welke getrokken kan worden is dat het opzetten van een micro-onderneming door vrouwen heel moeizaam kan verlopen. Het onderzoek is uitgevoerd onder vrouwenorganisaties, trainingsinstituten, financiële instellingen, de overheid en uiteraard vrouwen. Het merendeel (93%) van de vrouwen die betrokken was bij dit onderzoek, is reeds ondernemer of is doende een onderneming op te zetten. Het onderzoek is uitgevoerd in Paramaribo en Wanica.

Bij deze gelegenheid zei minister Mac Andrew tevreden te zijn met de bevindingen van het onderzoek, omdat de gepresenteerde resultaten duidelijkheid verschaffen over knelpunten en obstakels voor vrouwen bij het opzetten van een micro-onderneming. Hij zal de bevindingen van het onderzoek als leidraad gebruiken om het beleid aan te scherpen, waardoor gericht kan worden gewerkt aan de verbetering en/of vergemakkelijking van de toegang tot financiële diensten voor vrouwen. Hij zal in het belang van de doelgroep zich inzetten voor een betere samenwerking met relevante stakeholders, waaronder banken, en vrouwenorganisaties. Ook zal hij de doelgroep laten informeren en voorlichten over de mogelijkheden aan trainingen en begeleiding die werkarmen van ministerie aanbieden.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: