dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
HET VERHAAL ACHTER DE MENNONIETEN - Radio SRS Suriname

HET VERHAAL ACHTER DE MENNONIETEN

31 MEI 2023 - FOTO MENNONIETEN

Sinds kort wordt Suriname geconfronteerd met het verhaal van de Mennonieten die een nederzetting in Suriname wensen te stichten. Er zou daarbij sprake zijn van de verkoop van grond aan deze voor Suriname nog onbekende gemeenschap. Reden voor de redactie van de website van de SRS om te gaan graaien ,om zodoende meer te weten te komen over het verhaal achter de Mennonieten.
De Mennonieten zijn rond 1540 genoemd naar de priester Menno Simons(1496-1561), een Fries die vooral actief was in wat nu Noord-Duitsland is. Simons was de drijvende kracht achter de baptistische beweging, wederdopers genoemd. Hij was een katholiek priester die zich bekeerde tot het anabaptisme. De Zwitserse mennonieten werden oorspronkelijk “Zwitserse broeders” (Schweizer Brüder) genoemd, maar namen later de naam mennonieten over.
Met betrekking tot de hedendaagse mennonieten wordt steeds vaker een onderscheid gemaakt tussen de eerder conservatieve, zgn. ‘etnische mennonieten’, die rechtstreeks afstammen van de oorspronkelijke (Centraal-)Europese mennonieten en anderzijds de nieuwe, bekeerde mennonieten die sinds het begin van de 20e eeuw overal ter wereld voorkomen en van verschillende etnische oorsprong zijn. Deze laatste, eerder gematigde en progressieve, groep is vooral in de ontwikkelingslanden erg in opmars. Beide groepen onderscheiden zich op vlak van taal, cultuur en leefgemeenschap, maar delen hun pacifistische levenswijze.
Mennonieten in de wereld
In de 20e eeuw begonnen de minder conservatieve mennonieten, voornamelijk uit Noord-Amerika, in veel delen van de wereld te evangeliseren, wat leidde tot honderdduizenden nieuwe mennonieten, vooral in Sub-Sahara-Afrika, maar ook in India, die bijna allemaal tot de modernere groepen behoren.
Wereldwijd waren er begin 21e eeuw circa 1,5 miljoen mennonieten.
Het leven van Mennonieten
Mennonieten leven in van de westerse wereld afgescheiden enclaves. Ze dragen middeleeuwse kleren en weigeren afhankelijk te zijn van moderne technologie. Tv’s, computers en telefoons zijn des duivels. Ook auto’s zijn not done ; mennonieten verplaatsen zich met paard-en-kar.
Welke taal spreken Mennonieten?
Plautdietsch is de internationaal bekende aanduiding voor de oude, eigen taal van mennonieten of mennisten.
Wat eten Mennonieten?
Het eten komt allemaal van eigen land, aardappelen, rode bieten en komkommer pickles.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: