dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
COLOMBIA, CARICOM, ARUBA EN CURAÇAO BEKRACHTIGEN BELANG BIJ SAMENWERKING - Radio SRS Suriname

COLOMBIA, CARICOM, ARUBA EN CURAÇAO BEKRACHTIGEN BELANG BIJ SAMENWERKING

FOTO CARICOM

Bogota – De 2e Gemengde Commissie voor Technische, Culturele, Educatieve en Sportsamenwerking (2023-2025), Colombia, Caricom, Aruba en Curaçao hebben opnieuw hun bereidheid bevestigd om samen te werken aan kwesties van gemeenschappelijk belang voor de regio.
In een gezamenlijke verklaring, na de afsluiting van de vergadering die gisteren in San Andres werd gehouden, hebben de partijen hun belangstelling uitgesproken voor het versterken van de samenwerkingsbanden en vriendschappelijke banden tussen Colombia en de lidstaten van de Caribische Gemeenschap (Caricom), Aruba en Curaçao.
Ze benadrukten het belang van het bilaterale samenwerkingsprogramma 2020-2022, het eerste in zijn soort tussen Colombia en Caribische landen dat bestond uit zes regionale projecten, twee projecten aan de aanbodzijde en vier tweerichtingsprojecten die tijdens de Covid-19-pandemie zijn ontwikkeld, met belangrijke resultaten.
Ze drukten de waarde uit van het houden van de 2e vergadering van de Gemengde Commissie voor de periode 2023-2025, vanuit het Caribisch gebied. Vanwege de impact van dit soort regionale samenwerkingsprogramma’s bij het versterken van de menselijke en institutionele capaciteiten van de landen, waarvan ze hopen dat ze zich zullen vertalen in overheidsbeleid en een belangrijke bijdrage zullen leveren aan duurzame ontwikkeling met een insulaire en Caribische roeping.
Zij herhaalden dat de regeringen zich inzetten voor samenwerking op basis van horizontaliteit, solidariteit, wederzijds voordeel en de bevordering van ontwikkeling, met een doeltreffende planning van alomvattende en concrete projecten en initiatieven.
Daarnaast met gedefinieerde, gecoördineerde en gearticuleerde tegenhangers en de toepassing van mechanismen en systemen voor monitoring, follow-up en evaluatie.
Ze juichten de goedkeuring toe van het nieuwe samenwerkingsprogramma 2023-2025, met 12 projecten op het gebied van klimaatverandering en risicobeheer, veiligheid en defensie, plattelandsontwikkeling, economische ontwikkeling, cultuur en sport.
Zij drongen erop aan om de III-vergadering van de Gemengde Commissie voor Technische, Educatieve, Culturele en Sportsamenwerking in 2025 te houden, op een datum en plaats die via diplomatieke kanalen moeten worden bepaald.
Ze bedankten Colombia, in het bijzonder het Raizal-volk en andere inwoners van de archipel van San Andres, Providencia en Santa Catalina voor hun bereidheid om hen tijdens deze bijeenkomst te ontvangen.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: