dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
IMF: CURAÇAO MOET VESTIGINGSKLIMAAT AANPAKKEN OM GROEI TE ONDERSTEUNEN - Radio SRS Suriname

IMF: CURAÇAO MOET VESTIGINGSKLIMAAT AANPAKKEN OM GROEI TE ONDERSTEUNEN

FOTO CURACAO

Volgens het IMF ligt de sleutel tot een bloeiende toekomst voor Curaçao in een sterk ontwikkelingsplan, verbetering van de kwaliteit van de overheidsuitgaven en noodzakelijke structurele hervormingen.
Curaçao heeft de afgelopen twee jaar een robuuste economische groei doorgemaakt, vooral gedreven door de heropleving van het toerisme. Deze groei is echter niet in alle sectoren voelbaar. Het IMF stelt dat hoewel de groei na 2022 waarschijnlijk zal vertragen, voor dit en volgend jaar nog steeds een groei van drie procent van het bruto binnenlands product wordt verwacht.
De toekomst ziet er veelbelovend uit, maar er is werk aan de winkel. Volgens het IMF ligt de sleutel tot het realiseren van het economisch potentieel van Curaçao in een sterk ontwikkelingsplan. Dit plan moet zich richten op klimaatadaptatie en het verbeteren van het vestigingsklimaat.
Het fonds adviseert om de kosten van het zakendoen te verlagen en tegelijkertijd de ontwikkeling van menselijk kapitaal te bevorderen. Dit zou aanpassingen in het migratie- en arbeidsbeleid vereisen om ze af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt.
Het begrotingsbeleid van Curaçao moet gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de bestedingen. Het IMF stelt voor te investeren in groeibevorderende projecten en het beheer van overheidsinvesteringen te versterken.
Daarnaast moeten voldoende middelen worden begroot voor prioritaire gebieden zoals het doorvoeren van hervormingen en het verbeteren van de gegevensverzameling. Dit zal bijdragen aan de kwaliteit van de openbare diensten.
Het IMF benadrukt de noodzaak van hervormingen in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg om hun financiële houdbaarheid te herstellen en fiscale risico’s te beperken. Het is belangrijk om de zorgsector voldoende middelen ter beschikking te stellen om de continuïteit van de gezondheidsdiensten te waarborgen. Ook het pensioenstelsel verdient aandacht.
Volgens het IMF is er nog ruimte voor verbetering in bestuurskwesties. De tijdige uitvoering van hervormingen die gericht zijn op het aanpakken van zwakke punten in het bestuur is van cruciaal belang voor duurzame en inclusieve groei.
Met betrekking tot de Monetaire Unie van Curaçao en Sint Maarten benadrukt het IMF dat ondanks een hoog tekort op de lopende rekening de internationale reserves comfortabel blijven. Het fonds adviseert het verder ontwikkelen en uitbreiden van het monetaire beleid.
Tot slot dringt het IMF er bij de autoriteiten op aan vooruitgang te blijven boeken met hun financiële hervormingsagenda. De voltooiing van het depositogarantiestelsel dat rekeninghouders beschermt in geval van bankfaillissementen, en de oprichting van een effectief Comité voor financiële stabiliteit zijn in dit verband van essentieel belang.
Curaçao staat voor grote kansen, maar ook voor uitdagingen. De aanbevelingen van het IMF bieden een routekaart voor economisch herstel en duurzaamheid. Het is nu aan de regering Pisas II om ze in actie te brengen.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: